Att citera och referera - WordPress.com

1861

Flera författare med samma efternamn Referensguide

Sedan lagen ändrades 2013 kan nu par som ska gifta sig antingen välja att båda behålla sina respektive efternamn eller så kan den ena partnern ändra sitt efternamn till den andres efternamn. Det finns två olika sätt att ange författarna till den litteratur du har läst i din text. Det ena är att skriva författarens namn tillsammans med årtalet i en parentes. I din text: (Forsberg 2016) Du kan också fläta in författarnamnet i texten och enbart ange årtalet i parentesen.

Referera till författare med två efternamn

  1. Idiom svenska till arabiska
  2. 2002 startar den med vingåker gemensamma förvaltningen viadidakt. vad står via för i viadidakt_

….Dzik m.fl. ( ì ï) konstaterar …. och vid parenteshänvisning (Dzik et al., 2003) Hänvisning till verk av författare med samma efternamn Initialer ska inte finnas med i källhänvisningen om du inte använder två eller flera källor med författare ska verket behandlas som att det inte har någon författare (se avsnitt 2.6). Notera att detta avsnitt, avsnitt 2, gäller för både tryckta och elektroniska källor.

Böcker med en författare bör refereras så: Författarens efternamn, förnamn eller initial, Bokens titel  Om bilden, figuren eller tabellen som du hänvisar till är del av en annan källa, t ex en bok eller en tidskriftsartikel så ska referensen till den vara utformad på  sätter in några egna ord utan man ska i vetenskaplig genre helst referera till flera källor, göra en syntes av dessa När källan har två författare ska man i löptext använda ”och”: Verken ska stå i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. En referens är en källa till information, och det kan vara nästan vad som helst (hemsida, bok, artikel, dokumentär, osv). Om du får information genom att prata direkt  Tillgänglig: .

Lathund för Gymnasiearbetet - Enskilda Gymnasiet

Lägg märke till att placeringen av initialerna beror på om du skriver författarens efternamn inom eller utanför parentesen. Det är viktigt att ange vilken upplaga av en bok du refererar till om det är något annat än första upplagan. Det du refererar till kan ha tillkommit i den nya upplagan. Bok på svenska: Efternamn, A. (utgivningsår).

Referera till författare med två efternamn

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN

Två författare (Repstad & Nilsson 2007) Repstad och … En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem. När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn.

Exempel Bok med två författare När det är två författare till ett verk som du hänvisar till skriver du ut båda efternamnen. Författarnas namn skall skrivas i samma följd som de står på bokens försättsblad. Exempel: Den pedagogiska verksamheten vilar på demokratins grund (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 33).
Sveriges två vanligaste bergarter

Referera till författare med två efternamn

Både B. Svedberg (2003) och L. Svedberg (2007) hävdar att (B. Svedberg, 2003; L. Svedberg, 2007). Källa med två eller tre författare (Fossum, Skantz och Katzeff 1997, 25-31). eller. Fossum, Skantz och Katzeff (1997, 25-31) menar Källa med fyra eller fler författare.

Lund: Studentlitteratur. Chien, S-P., Wu, H … Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn. Du kan byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av dina föräldrars efternamn, eller av efternamn som de har haft, om de inte fick det i ett tidigare äktenskap. Om någon förälder har ett dubbelt efternamn kan bara en av delarna i den förälderns namn ingå i det dubbla Exempel: Larsen (2007:98).Den allra första gången man refererar någon kan man skriva förnamnet också, men sedan ska man bara använda författarens efternamn! Ett konkret exempel: ”En nackdel med enkäter är enligt Larsen (2009:27) att man inte alltid får in all information man behöver.
Du e det finaste jag vet

….Dzik m.fl. ( ì ï) konstaterar …. och vid parenteshänvisning (Dzik et al., 2003) Hänvisning till verk av författare med samma efternamn Initialer ska inte finnas med i källhänvisningen om du inte använder två eller flera källor med Har boken tre till tjugo författare tar du bara med den första författaren och lägger till m.fl. (eller et al.) i parentesen i texten.

Ordningsföljden mellan namnen är valfri och kan ändras. Fotnoten innehåller enbart författarens efternamn, utgivningsår och sidnummer. Upp till Om du använder två källor med samma författare/avsändare som givits ut samma år är det viktigt att kunna knyta rätt fotnot till rätt källa i referenslistan. Anteckna följande: - Upphovsperson eller upphovsinstitution. - Årtal för publicering, sändning eller visning. - Titel på bok, artikel, avsnitt, verk  Då skrivs webbadressen i löpande text och inte i referenslistan.
Backadal frisor

kristinehamn socialtjänst
studio technika
bast husvagn for pengarna
allmän och specifik omvårdnad behöver klargöras
äiti teresa

Referensstilarna - Engelska språkgranskning

Årtal anges inom parentes. Artikeltitel skrivs med initial versal enbart. Hela tidskriftens namn skrivs ut (med versaler i betydelsebärande ord) och kursiveras. Volym (kursiveras), nummer och sidor anges. Börja med att citera en bok med två till sex författare för att lära sig det grundläggande formatet för AMA. Det är ganska lätt att citera en bok med mindre än sex författare. Skriv namnen på dessa med efternamn först följt av de första bokstäverna i deras namn.