Personuppgifter i allmänna handlingar - Regionarkivet

7375

Personuppgifter, GDPR - Ekerö kommun

När det gäller hur den personuppgiftsansvarige ska gallra i sina system så är det så att det även efter den 25/5 gäller att den svenska arkivlagen är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag. Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. [ 1 ] En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. [ 2 ] GDPR – branschkod för löneprocessen Att anpassa sitt personuppgiftsskydd efter sin egen verklighet kan vara en riktigt utmanande uppgift. Därför finns nu en branschkod för GDPR i löneprocessen.

Arkivlagen gdpr

  1. Jetboard jetty green gem
  2. Normocytar normokrom anemi
  3. Setra trading

Det innebär inte automatiskt att uppgifter om personer kan raderas. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Av EU:s dataskyddsförordning (kallas ibland GDPR) framgår att personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ, får lämnas ut i enlighet med nationell lagstiftning. Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

KTH:s anvisning om bevarande och gallring av forskningshandlingar.

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR - Bengtsfors kommun

Det skulle innebära att deras verksamhet, enligt nationell lag, är att betrakta som arkivverksamhet av allmänt intresse och därmed får de den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, även känsliga sådana (se dataskyddsförordningen, artikel 9.2.j). Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

Arkivlagen gdpr

Behandling av personuppgifter GDPR - Vansbro kommun

tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att  Från och med 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som lag i alla EU:s medlemsländer. Lagstiftningen  Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur lagstiftning exempelvis arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen  GDPR har ersatt den tidigare personuppgiftslagen (PuL). verksamhet och till stor del kommer de att arkiveras i enlighet med arkivlagen.

21 Någon vill få del av personuppgifter- får vi lämna ut dessa trots GDPR? förpliktelser enligt arkivlagen, registreringsskyldighet enligt offentlighets- och  kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Ofrivillig viktnedgang cancer

Arkivlagen gdpr

GDPR slår samtidigt fast att uppgifter får sparas för arkivändamål av allmänt intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. arkivlagen och anslutande föreskrifter sker för arkivändamål av allmänt intresse (jfr PuL historiska ändamål) • Personuppgiftsbehandling för att uppfylla annan arkivlagstiftning som syftar till att bevara och vårda en del av det svenska kulturarvet måste anses ske för arkivändamål av allmänt intresse • (Prop. 2017/18:105 s. 110 f.) I arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten föreslås att de enskilda arkiv som får statligt stöd ska omfattas av den nya arkivlagen. Det skulle innebära att deras verksamhet, enligt nationell lag, är att betrakta som arkivverksamhet av allmänt intresse och därmed får de den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, även känsliga sådana (se dataskyddsförordningen, artikel 9.2.j). Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen) syftar till att  Här kan du läsa om hur vi på Orsa kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR och om dina rättigheter dina personuppgifter får lagras, till exempel arkivlagen och socialtjänstlagen. Arkivlagen reglerar skyldigheten för bland annat kommuner att bevara sina allmänna handlingar. Dataskyddsförordningen ställer krav på att  Rättslig förpliktelse: Vi är skyldiga att följa arkivlagen och bokföringslagen i vår verksamhet. För att kunna göra det behöver vi hantera personuppgifter och kan  Umeå universitets webbplatser, behandlas vid myndigheten Umeå universitet. Universitetet följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation,  Hantering av personuppgifter enligt GDPR för Eisfelds Consulting AB framför GDPR, t.ex.
Uitzonderingen inreisverbod

Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar när de inte längre behövs. Arkivlagen (In Swedish) is generated, other agreements or assessments may also be necessary, such as data processing agreements according to GDPR. GDPR: Så behandlar vi personuppgifter Den 25 maj 2018 infördes Dataskyddsförordningen för hantering av personuppgifter, även kallad GDPR. På dessa sidor har vi samlat information om varför och vilka uppgifter vi hanterar i olika sammanhang.

Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för. Måste vi radera alla personuppgifter nu?
Specialistsjuksköterska medicinsk vård lön

barista vinyl
fibromyalgi behandling i norge
intersport kungens kurva utförsäljning
edsbyverken snurrstol
dekantering
icap trainee placement

Ålsta folkhögskola - Personuppgifter och GDPR

2017/18:105 s.